Unit  Tarian  Singa SMK  Sacred Heart merupakan  salah  satu  bahagian  penting dalam  Kelab Wushu  yang  berfungsi  berdikari. Kewujudan  unit  ini  telah  berjaya  menambah serta  memperlengkapkan  unsur  kebudayaan Khasnya  Budaya  Cina  dalam  pelbagai  majlis dan  aktiviti  sekolah  selaras  dengan  Semangat 1 Malaysia. 

Voog. Make a website.